Kesäduunaa kampanja käynnistyy jälleen!

24.11.2016

Yrittäjä, tee jälleen merkittävä teko – palkkaa nuori kesällä 2017!

#Kesäduunaa -kampanjassa haastetaan varsinaissuomalaiset yrittäjät konkreettiseen toimintaan nuorten hyväksi. Varsinais-Suomen liiton, Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen ja Salon yrittäjien Kesäduunaa2016 -kampanja oli menestys. Tuloksena oli runsaat 200 kesätyöpaikkaa ja paljon tyytyväisiä nuoria sekä työnantajia.

Kesäduunaa -toimintaa on uudistettu ja suunta on kohti kesää 2017. #Kesäduunaa -kampanja on nyt osa laajempaa Euroopan sosiaalirahaston tukemaa kesäduunipolku- konseptia, jossa tavoitteena on nuorten työelämäkynnyksen madaltaminen kesätöiden ja liitännäisten tukitoimien avulla.

#Kesäduunaa -kampanjan Tavoitteena on työllistää kesällä 2017 mahdollisimman suuri joukko 15-18 -vuotiaita nuoria Varsinais-Suomessa. Näin tuetaan nuorten mahdollisuuksia saada työkokemusta ja oppia työelämän perusteita. Yritykset saavat kesäsijaisia ja mahdollisesti tulevaisuudessa hyviä työntekijöitä.

Alussa on tavoitteena löytää yritykset, jotka ovat halukkaita tarjoamaan tämän kampanjan kautta kesätyömahdollisuuksia nuorille. Kun kesätyöpaikkoja on riittävästi tarjolla, kohdennetaan kampanja painotetummin nuoriin.

Näin yritys ja nuori löytävät toisensa
• Kampanjassa panostetaan suoriin kontakteihin yrittäjäjärjestöihin ja yrityksiin sekä oppilaitoksiin
• Mukaan ilmoittautuvien yritysten ja nuorten yhteystiedot kerätään sähköiseen rekisteriin
• Tavoitteena on löytää toisilleen soveltuvat kesätyöpaikat ja tekijät
• Mukaan ilmoittautuneelle nuorelle lähetetään yhteystiedot lähialueen kesätyöpaikkoja tarjoavasta yrityksestä ja työtehtävästä
• Nuori ottaa itse yhteyttä tähän yritykseen ja osapuolet sopivat jatkosta – oma aktiivisuus ratkaisee

Aktiivinen yrittäjä löytää aktiivisen nuoren
• Yritys ja nuori solmivat työsopimuksen ja sopivat työjakson pituudesta sekä maksettavasta korvauksesta
• Työehdot työehtosopimuksen (TES) mukaisesti
• Huom: Myös yksityishenkilö voi työllistää jos asianmukaiset ehdot ja työnantajamaksut toteutuvat
• Tavoitteena on vähintään kahden viikon pituinen työjakso
• Työllistyneille nuorille tarjotaan kampanjan osana perustiedot työelämän perussäännöistä

Yrittäjiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Kerättäviä tietoja hyödynnetään kun kesätyöpaikkoja ja työtä hakevia nuoria saatetaan yhteen.

Ota yhteyttä:

kesaduunaa@turkuamk.fi

Sosiaalisessa mediassa löydät meidät:

#kesaduunaa #kesaduunaa2017

AINEISTOT:
Kesäduunaa logo
Kaikki kesäduunaa 2017 -esite
Kaikki kesäduunaa 2017 tulostettava esite

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii kampanjan suojelijana

Haastekampanja perustuu Salon yrittäjien 2014 – 2015 toteuttamaan malliin, jossa Salossa työllistettiin satoja nuoria alueen pk-yrityksiin.Koko Varsinais-Suomen maakuntaa koskevassa yhteiskampanjassa 2017 ovat mukana Salon Yrittäjät ry,Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu. Emme automaattisesti voi taata kaikille hakijoille kesätyöpaikkaa. Nuorten tulee olla aktiivisia myös suoraan yrityksiin ja muihin kesätöitä tarjoaviin tahoihin.

Lisätietoja:

Turun Amk:n yhteystiedot Piia Nurmi p. 0403550931 ja Jenni Suominen p.040 355 0936
Salon Yrittäjät ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Alanko, 0400 328 018
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Hanna Munter, puh: 044 296 9071 ja Miia Kaerala p. 050 381 8090
Varsinais-Suomen liitto, erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, Veli-Matti Kauppinen, 0400 715 786