Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen (S20886)

 

Kesäduunaa-kampanjaa taustalla suurena vaikuttajana oli Kesäduunipolku 2030 -hanke. Kyseessä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti (2017–2019), joka auttoi kehittämään Kesäduunaa-kampanjaa, luomaan pysyvän kesäduunipolkumallin ja laajemminkin edesauttamaan eri-ikäisten nuorten työllistymistä Varsinais-Suomen alueella. Hanketta toteuttivat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.

Tavoitteet:

Kesäduunipolku 2030 -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Edistimme työelämäyhteyden syntymistä jo peruskoulun lopusta lähtien ja halusimme näin osaltamme ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa hyödynnettiin Opi opettamalla -konseptia, jossa jo työelämää kokenut ammattikorkeakoulun tai 2. asteen opiskelija tuutoroi nuorempia opiskelijoita työnhaussa ja antoi vertaistukea työnhakuun. Useimmat ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat jo kokeneita työnhakijoita, joille on kertynyt paljon tietoa ja kokemusta työnhausta ja työelämästä. Työnhaun karikoissa kahlannut vanhempi opiskelija osaa paitsi kertoa nuorelle konkreettisesti työnhausta myös kannustaa ja innostaa nuorta jatkamaan työnhakua mahdollisista haasteista huolimatta.

Kohderyhmät:

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat 15–29-vuotiaat nuoret. Erilaisia toimenpiteitä kohdistettiin yli 18-vuotiaisiin nuoriin, mutta oheiskohderyhmänä pilotoitiin myös toimenpiteitä 15–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa eri koulutustasoilla ja oppilaitoksissa.

Varsinais-Suomen alueen yritykset olivat myös olennaisena kohderyhmänä. Hankkeessa etsittiin piilotyöpaikkoja erityisesti alueen pk-yrityksistä, jotka eivät ole perinteisesti tarjonneet kesätyöpaikkoja. Piilotyöpaikkoja etsittiin opiskelijavoimin yhteistyössä Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa.

Hanke paitsi vahvisti näiden kohderyhmien tulevaa asemaa työmarkkinoilla myös edisti yrittäjien valmiuksia palkata nuoria eripituisiin työelämäjaksoihin, kuten esimerkiksi kesätöihin.

Työnhaun osaamisen kasvattaminen kasvattaa nuorten työmarkkinakelpoisuutta ja auttaa vähentämään syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä lisäämällä muun muassa ihmissuhdetaitoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, itseluottamusta ja työnhakuun liittyvää aloitekykyä.

Lisätietoa hankkeesta:

Hanketuloskortti

Kesäduunipolku 2030

Palaa etusivulle