Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen (S20886)

 

Kesäduunaa-kampanjaa taustalla suurena vaikuttajana on Kesäduunipolku 2030 -hanke. Kyseessä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti (2017–2019), joka auttaa kehittämään Kesäduunaa-kampanjaa, luomaan pysyvän kesäduunipolkumallin ja laajemminkin edesauttamaan eri-ikäisten nuorten työllistymistä Varsinais-Suomen alueella. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.

Tavoitteet:

Kesäduunipolku 2030 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Edistämme työelämäyhteyden syntymistä jo peruskoulun lopusta lähtien ja haluamme näin osaltamme ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa hyödynnetään Opi opettamalla -konseptia, jossa jo työelämää kokenut ammattikorkeakoulun tai 2. asteen opiskelija tuutoroi nuorempia opiskelijoita työnhaussa ja antaa vertaistukea työnhakuun. Useimmat ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat jo kokeneita työnhakijoita, joille on kertynyt paljon tietoa ja kokemusta työnhausta ja työelämästä. Työnhaun karikoissa kahlannut vanhempi opiskelija osaa paitsi kertoa nuorelle konkreettisesti työnhausta myös kannustaa ja innostaa nuorta jatkamaan työnhakua mahdollisista haasteista huolimatta.

Kohderyhmät:

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret. Erilaisia toimenpiteitä kohdistetaan yli 18-vuotiaisiin nuoriin, mutta oheiskohderyhmänä pilotoidaan myös toimenpiteitä 15–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa eri koulutustasoilla ja oppilaitoksissa.

Varsinais-Suomen alueen yritykset ovat myös olennaisena kohderyhmänä. Hankkeessa etsitään piilotyöpaikkoja erityisesti alueen pk-yrityksistä, jotka eivät ole perinteisesti tarjonneet kesätyöpaikkoja. Piilotyöpaikkoja etsitään opiskelijavoimin yhteistyössä Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa.

Hanke paitsi vahvistaa näiden kohderyhmien tulevaa asemaa työmarkkinoilla myös edistää yrittäjien valmiuksia palkata nuoria eripituisiin työelämäjaksoihin, kuten esimerkiksi kesätöihin.

Työnhaun osaamisen kasvattaminen kasvattaa nuorten työmarkkinakelpoisuutta ja auttaa vähentämään syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä lisäämällä muun muassa ihmissuhdetaitoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, itseluottamusta ja työnhakuun liittyvää aloitekykyä.

Lisätietoa hankkeesta:

Hanketuloskortti

Kesäduunipolku 2030

Palaa etusivulle