#Kesäduunaa -kampanjan Tavoitteena on työllistää kesällä 2017 mahdollisimman suuri joukko 15-18 -vuotiaita nuoria Varsinais-Suomessa. Näin tuetaan nuorten mahdollisuuksia saada työkokemusta ja oppia työelämän perusteita. Yritykset saavat kesäsijaisia ja mahdollisesti tulevaisuudessa hyviä työntekijöitä.

Alussa on tavoitteena löytää yritykset, jotka ovat halukkaita tarjoamaan tämän kampanjan kautta kesätyömahdollisuuksia nuorille. Kun kesätyöpaikkoja on riittävästi tarjolla, kohdennetaan kampanja painotetummin nuoriin.

Näin yritys ja nuori löytävät toisensa
• Kampanjassa panostetaan suoriin kontakteihin yrittäjäjärjestöihin ja yrityksiin sekä oppilaitoksiin
• Mukaan ilmoittautuvien yritysten ja nuorten yhteystiedot kerätään sähköiseen rekisteriin
• Tavoitteena on löytää toisilleen soveltuvat kesätyöpaikat ja tekijät
• Mukaan ilmoittautuneelle nuorelle lähetetään yhteystiedot lähialueen kesätyöpaikkoja tarjoavasta yrityksestä ja työtehtävästä
• Nuori ottaa itse yhteyttä tähän yritykseen ja osapuolet sopivat jatkosta – oma aktiivisuus ratkaisee
 Aktiivinen yrittäjä löytää aktiivisen nuoren

• Yritys ja nuori solmivat työsopimuksen ja sopivat työjakson pituudesta sekä maksettavasta korvauksesta
• Työehdot työehtosopimuksen (TES) mukaisesti
• Huom: Myös yksityishenkilö voi työllistää jos asianmukaiset ehdot ja työnantajamaksut toteutuvat
• Tavoitteena on vähintään kahden viikon pituinen työjakso
• Työllistyneille nuorille tarjotaan kampanjan osana perustiedot työelämän perussäännöistäYrittäjiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Kerättäviä tietoja hyödynnetään kun kesätyöpaikkoja ja työtä hakevia nuoria saatetaan yhteen.

 

 

Haastekampanja perustuu Salon yrittäjien 2014 – 2015 toteuttamaan malliin, jossa Salossa työllistettiin satoja nuoria alueen pk-yrityksiin.Koko Varsinais-Suomen maakuntaa koskevassa yhteiskampanjassa 2017 ovat mukana Salon Yrittäjät ry,Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu. Emme automaattisesti voi taata kaikille hakijoille kesätyöpaikkaa. Nuorten tulee olla aktiivisia myös suoraan yrityksiin ja muihin kesätöitä tarjoaviin tahoihin.