Tulevaisuudensuunnitelmia tukeva kesätyö

21.06.2018

Kesäduunaa on tarjonnut minulle arvokasta työkokemusta, josta on paljon apua tulevaisuudessani. Nyt jo lukion toisen luokan jälkeen sain työskennellä ns. asiantuntijatehtävissä kaksi viikkoa Turun ammattikorkeakoulussa kehittämässä vastuullisuuskartoitusta, jonka avulla selvitetään yritysten vastuullisuuden tilaa.

Olen kiinnostunut maantieteestä ja kestävästä kehityksestä ja kirjoitan maantieteen ensi syksyn ylppäreissä. Työtehtäviini liittyen olen etsinyt kestävään kehitykseen liittyvää tietoa mm. maantieteen kirjoista ja erilaisilta yritysvastuun nettisivuilta. Olen oppinut hirveästi uutta esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ylipäätään kestävästä kehityksestä. Olen erittäin tyytyväinen kesätyöhöni, sillä se on auttanut minua maantieteen kirjoituksiin valmistautumisessa! Lisäksi olen huomannut, että pidän tällä alalla työskentelystä ja haenkin todennäköisesti lukion jälkeen opiskelemaan jotain kestävään kehitykseen liittyvää.

Työ

Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on, että mikä tahansa yritys voisi tarjota 15-18-vuotiaalle nuorelle kesätöitä teettämällä hänellä vastuullisuuskartoituksen. Tähän liittyen selvitin aluksi nuorten tietämystä kestävästä kehityksestä ja tulin siihen tulokseen, että se on liian epäselvä käsite osalle nuorista. Tämän takia kartoituksessa käytetäänkin käsitettä vastuullisuus. Lisäksi olen kehittänyt tarkistuslistaa, jota nuori voi käyttää hyväkseen vastuullisuuskartoitusta tehdessä. Olen myös miettinyt, mitä hyötyjä yritykselle olisi vastuullisuuskartoituksen teettämisestä nuorella ja, miten nuoren saisi innostumaan työstä. Lisäksi mietin, miten tulokset olisi nuoren mielestä kiva julkaista ja mahdollisen työn esittelyvideon sisältöä.

Olen pitänyt työpaikasta, koska olen saanut itse tuottaa sisältöä ja kehittää omia sekä soveltaa muiden ideoita. AMK on ollut hyvin erilainen kesätyöpaikka aiempiin kesätöihini verrattuna, sillä aiempina vuosina olen ollut lähinnä asiakaspalvelutöissä. Mielestäni on tärkeää, että on monenlaista työkokemusta, jota olen nyt Kesäduunaan ansiosta saanut.

Teksti ja kuva: Alina, Kesäduunaa-kampanjan kesätyöntekijä